Disclaimer

Magicshop.nl (Kamer van Koophandel: 53865464), verleent je hierbij toegang tot www.magicshop.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Magicshop.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Magicshop.nl spant zich in om de inhoud van www.magicshop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.magicshop.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Magicshop.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.magicshop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Magicshop.nl. Voor op www.magicshop.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Magicshop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Magicshop.nl.
De inhoud van www.magicshop.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.